Seremoni

Det er viktig for oss at begravelsesseremonien blir en så god og verdig avskjed med avdøde som overhode mulig. Seremonien vil selvsagt tilrettelegges deres og avdødes ønsker så godt som mulig innenfor de lovene og rammene som vi har. Det første vi gjør er ofte å ha en planleggingssamtale der vi presenterer de forskjellige alternativer som finnes, samt hvilke ønsker dere har i forhold til en avskjedsseremoni. Vi vil lede dere gjennom planleggingen steg for steg og hjelper dere å ta de beslutningene som må tas i henhold til seremonien, slik som valg av type seremoni, seremonisted, dødsannonse, musikk og seremonihefter, etc.

Begravelsen eller bisettelsen skal som hovedregel finne sted innen 10 virkedager etter dødsfallet. Det finnes tilfeller der dette ikke lar seg gjøre og da er det er kirkeverge som evt. kan gi dispensasjon fra denne regelen ved spesielle omstendigheter.

Den som har tatt på seg ansvaret for begravelsen må, i samsvar med avdøde sine ønsker, ta stilling til om det skal være en vanlig jordbegravelse eller kremasjon, og hvilken type seremoni man ønsker. Etterlatte, som i følgende rekkefølge har rett til å ta seg av begravelsen: Ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, barn av søsken og søsken av foreldrene. Ansvarlig for begravelsen må ha fylt 18 år.

I gravferdslova, kap. 2, § 9, går det frem hvem som kan være ansvarlig for en begravelse.

 

Seremonitype

Vi ønsker å legge til rette for den type seremoni som føles riktig for de pårørende. De vanligste seremonitypene brukt i Norge er seremoni etter “Den Norske Kirke sin ordning”. Men andre tradisjoner er raskt voksende, og alternative typer seremonier som kan nevnes er: livssynsåpen, humanetisk, muslimsk, hinduistisk eller buddhistisk. Vi legge selvsagt gjerne til rette for andre ikke religiøse/ religiøse tradisjoner. Det viktigste er at man får ta en verdig og god avskjed med et menneske som har hatt en stor plass i livet.

 

Kremasjon eller jordgrav

Mange tenker ikke over at kremasjon er et alternativ til jordgrav. Hvis en velger kremasjon, vil en seremoni/bisettelse bli gjennomført og avsluttet ved at man bærer kisten til bårebilen. Bårebilen vil frakte avdøde til krematoriet i Harstad for kremasjon. Avdødes urne vil ofte settes ned på valgte gravsted 2-3 uker etter seremonien har funnet sted. Tidspunkt for en urnenedsettelse kan avtales nærmere både med kortere og lengre tidsintervall fra seremonien, men vil tidligst kunne skje 1-2 dager etter seremonien og senest innen 6 måneder etter dødsfallet.

Du kan lese mer om urnenedsettelse her

Ved jordgrav vil vi som oftest følge avdøde til valgte gravsted og avslutte seremonien og avskjeden ved graven.

 

Blomster

Blomster er en tradisjonell og for mange en fin måte å uttrykke sitt savn og sin relasjon til avdøde, sammen med en siste hilsen. Blomster skaper også ofte en vakker ramme rundt seremonien og gjenspeiler ofte livet og forholdet til den avdøde. Vi kan gjerne være behjelpelig med å finne rett løsningen for deg og veilede dere i forhold til tekster og hilsener.

Du kan enkelt bestille blomster på via våre nettsider eller ved henvendelse til Bø Blomster på Steine eller Huldrehjørnet på Straume. Blomstene vil bli levert til seremonistedet begravelsesdagen. Det er tradisjon i Bø at prest eller gravferdskonsulenten leser opp alle sløyfetekstene. Det er selvsagt mulighet for at du selv leser opp din siste hilsen, da er det fint om du tar kontakt med oss når du kommer til seremonistedet for å avklare når det er tid for deg å lese.

Blomster til båren

Det finnes ingen bestemte regler for hvilke blomster man burde kjøpe, men les gjerne våre tips om hva som er vanligst i dagens begravelser:

 

 • En kistedekorasjon blir liggende oppå kisten og er forbeholdt de som stod avdøde aller nærmest som for eksempel ektefelle, foreldre eller barn. Man kan selvsagt velge farge, utforming og type blomster selv på kistedekorasjonen.
 • Rundkrans er en krans som er fylt med blomster rundt hele og kan fås i forskjellige størrelser og utforming. Rundkrans er et fint alternativ for deg som står avdøde litt ekstra nært eller som vil gi en blomst med en viss tyngde.
 • Kronekrans er en krans fylt med grønt (som f.eks. tuja) med en flott krone av blomster øverst.
 • Båredekorasjon er en stor oppsats av blomster arrangert i oasis. Båredekorasjon blir ofte gitt av både nær familie, venner, naboer og bekjente.
 • En bårebukett er noe mindre enn en båredekorasjon og blir bygget opp som en litt flat blomsterbukett der stilkene vil være synlig. Bårebukett blir ofte gitt av f.eks. bekjente, naboer eller kollegaer.

Kister

Hvilken kiste man velger, vil sette et spesielt preg på begravelsen. Vi har et lite utvalg av kister levert av Trosterud-Freno. Kistene vi tilbyr holder høy kvalitet og er produsert i henhold til gjeldende regelverk, både når det gjelder materialer, utførelser og arbeidsmiljø.

Her kan du se vårt utvalg av kister.

 

Urner

Vi har en rekke flotte urner som representerer hvem den avdøde var og betydde for andre. Urnene er laget med tanke på hurtigst mulig nedbryting i jorden. Man kan også få urne i bioorganisk, forgjengelig materiale. Med en slik type urne vil nedbrytningsprosessen begynne med en gang urnen senkes ned i jorden.

Her kan du se vårt utvalg av urner.

Musikk

Mens blomster bidrar til det visuelle, kan musikken skape en helt spesiell atmosfære i en begravelsesseremoni. Spesielt kan musikk være viktig når avdøde selv hadde et sterkt forhold til musikk. Vi har et stort nettverk av lokale og noen nasjonale artister av høyt nivå. Vi mener at alle fortjener en verdig og minnerik gravferd, og musikken kan bidra til å oppnå nettopp dette.

 

Salmer

Velger man en kristelig begravelse gjennom “Den Norske Kirke” er det som oftest påkrevd å velge tre eller fire salmer som “allsang”. Det er opp til pårørende å velge hvilke salmer de ønsker å bruke i seremonien. Eksempler på salmer som er mye brukt i gravferdseremonier:

 • Deilig er jorden
 • Fager kveldssol smiler
 • Kjærlighet fra Gud
 • Så ta da mine hender
 • O bli hos meg
 • Å leva det er å elska
 • Alltid freidig
 • Nordnorsk julesalme
 • Blott en dag

 

Solistinnslag

skape en verdig avskjed for din kjære enten ved sang, trekkspill, piano etc. Ut fra hvilken type seremoni dere ønsker kan vi planlegge musikkinnslagene i seremonien. Vi vil sammen sette opp et program og velge sanger som er ønsket og egnet. I Bø har kirken ikke noen tradisjon på å spille musikk fra CD, mobil, iPad o.l.

 

Seremonihefte

Seremonihefte gir seremonien en struktur og et minne om gravferden. Vi kan tilby alt fra enkle hefter med nøytrale bilder/design, eller til egen designede hefter, hvor vi bruker private bilder av avdøde, lokale naturbilder i fra Bø eller bilder tatt ved avdødes hjemsted. Vi vil sammen med de pårørende sette opp et seremonihefte ved å bruke sanger, program, bilder og layout ut i fra deres ønsker.

Du kan også se flere alternativ til motiver til seremonihefte.

 

Transport

Vi mener at alle fortjener å behandles med ydmykhet, verdighet og respekt også etter sin bortgang. Som en del av våre tjenester transporterer vi den avdøde fra sykehus eller egen bopel, til bårerom på Bøheimen eller Betel, for å ivareta den avdøde frem til begravelsesseremonien. Det er viktig for oss å kunne tilby tjenester med utstyr av høy kvalitet.

 

Henting i hjemmet

Om dødsfallet skjer i hjemmet vil vi kunne hente avdøde og frakte han/henne i vår bårebil til nærmeste bårerom. Avdøde vil kunne hentes ut av hjemmet etter at lege har vært på stedet for å konstatere dødsfallet. Vi sørger for at dette skjer på en respektfull, trygg og verdig måte og overtar da ansvaret for ivaretakelsen videre.

 

Henting fra andre steder i landet

Dersom avdøde har bostedsadresse et annet sted enn hvor dødsfallet har funnet sted, vil transport hjem ofte være påkrevd. Her kan det søkes om dekke av båretransport hos NAV, dersom avdød var norsk statsborger og stedet fra dødsfall til hjemsted er mer enn 20 km. Har avdøde bostedsadresse i for eksempel Bø og dør på Nordlandssykehuset i Vesterålen, vil NAV kunne dekke alle transportkostnader mot en egenandel på kroner 2.334,-. Vi organiserer gjerne transport av avdøde hjem fra andre steder i landet. Vi ordner da også alle dokumenter og søknader til NAV. Dersom avdøde ønskes gravlagt et annet sted enn i sin bostedskommune (for eksempel tidligere hjemsted) må man påregne å dekke kostnader til transport selv. Men det finnes unntak som kan gi rett til transportstøtte. Vi vil selvsagt gjerne være behjelpelig med trygg og verdig transport og å finne best mulig løsning for dere. Ring oss gjerne for råd og veiledning om transport. Vi har lang erfaring med søknader til NAV, og vi skriver søknaden for deg.

 

Andre tilfeller, som transport fra utlandet

Vi har døgnvakt og er alltid tilgjengelig på telefon +47 76 20 20 40 for hjelp og rådgivning. Ved dødsfall i utlandet er det viktig å undersøke om avdøde hadde reiseforsikring i forhold til kostnadene ved hjemtransport. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og det lokale konsulat eller ambassaden i det respektive landet. Dette er viktig, da det ofte kan være svært store prisforskjeller i forhold til transport hjem til Norge. Har ikke vedkommende “reiseforsikring” må som regel transportkostnadene til Norge dekkes av de pårørende. Konsulatet eller ambassaden vil kunne anbefale et seriøst begravelsesbyrå med erfaring i hjemsendelse av utenlandske statsborgere fra sitt hjemland. Vi vil i samarbeid med dere og begravelsesbyrået i landet der dødsfallet skjedde, for å få fraktet avdøde hjem på best mulig måte. Utenriksdepartementet kan også bistå med informasjon rundt denne prosessen på deres nettsider.

Prislister