Juridisk assistanse

Mange pårørende blir overrasket av de rettslige krav som stilles til administrasjon i etterkant av et dødsfall. Selv med ukompliserte familieforhold kan det for mange føles uoverkommelig å finne de korrekte skjemaer og inneha de nødvendige fullmakter i forbindelse med arv og skifte. Vi kan formidle kontakt til de nødvendige juridiske instanser for å lette belastningen på deg gjennom denne prosessen.