I hjemmet

Ved uventet dødsfall i hjemmet er det viktig at du først ringer ambulanse eller legevakt. Er det håp om gjenoppliving vil de gjøre alt som står i deres makt for å redde vedkommende. Dersom håp om gjenoppliving ikke lenger er tilstede, vil lege uansett måtte komme på stedet for å bekrefte dødsfallet før vi kan hente ut vedkommende. Lege vil bekrefte dødsfallet og skrive en dødsattest som han/hun har ansvar for å sende videre til skifteretten.
Det kan føles som et stort sjokk å miste noen, og vi vet hvor viktig det er å kunne føle seg trygg i en sårbar situasjon. Vi har solid erfaring og god kunnskap i håndtering av alt det praktiske i og rundt slike situasjoner. Du trenger selvsagt ikke vente til lege eller ambulanse har ankommet for å snakke med oss. Vi er tilgjengelig for deg når som helst når du trenger råd og veiledning.

Følg våre steg under:
Ring 113 eller legevakt – De sender ambulanse eller lege for å stadfeste dødsfallet

Kontakt oss gjerne allerede nå på tlf. 76 20 20 40 eller 997 77 628

Lege stadfester dødsfallet.

Vi kommer hjem og henter avdøde og tar da ansvar for en verdig ivaretakelse videre. Avdøde vil da bli fraktet på båre til Bøheimen eller nærliggende institusjon med tilgang til kjølerom.

Vi avtaler et møte for å kartlegge den videre prosessen med hensyn til hva dere ønsker og hva som må og bør gjøres.

Vi kan bistå med alt det praktiske til begravelsen som utfylling av offentlige dokumenter, søknad om gravferdsstønad til NAV eller en eventuell transportstøtte, veiledning med hensyn til skifte, dødsannonse, valg av type seremoni, musikk, salmer, solister, design av programhefter, organisering av minnestund, bestilling av blomster, etc.

 

På institusjon

Ved dødsfall på institusjon, for eksempel sykehjem eller sykehus, vil normalt den avdøde bli ivaretatt av pleiere på stedet inntil dere tar kontakt med oss og vi tar over ansvaret.
Legen som er tilknyttet institusjonen vil utstede en dødsattest og sende denne videre til skifteretten. De fleste institusjoner har eget kjølerom, men i de tilfeller de ikke har dette, vil vi avtale tidspunkt for henting i samråd med dere og personalet på institusjonen, slik at vi på en mest mulig skånsom måte med hensyn til de andre beboerne kan ta med den avdøde til et bårerom. Vi vil etter avtale med dere utføre stell og nedlegg i kiste av avdøde. På Bøheimen er det vanlig at pleierne steller og legger ned avdøde i standard hvit kiste (Capella) kort tid etter dødsfallet.

Det føles tungt og vondt å miste noen man er glad i, og vi vet hvor viktig det er å kunne føle seg trygg i en sårbar situasjon. Vi har solid erfaring og god kunnskap i håndtering av alt det praktiske i og rundt slike situasjoner. Ring oss gjerne slik at vi kan vi bistå deg i prosessen videre.

Følg våre steg under:
Ring oss på tlf. 76 20 20 40 / 997 77 628. Vi tar da over ansvaret og vil ivareta dere og deres kjære, i tiden, i og rundt begravelsen.

Lege ved institusjon vil bekrefte dødsfallet og utstede dødsattest som sendes skifteretten.

Vi avtaler et møte for å kartlegge den videre prosessen med hensyn til hva dere ønsker og hva som må og bør gjøres.

Vi kan bistå med alt det praktiske til begravelsen som utfylling av offentlige dokumenter, søknad om gravferdsstønad til NAV eller en eventuell transportstøtte, veiledning med hensyn til skifte, dødsannonse, valg av type seremoni, musikk, salmer, solister, design av seremonihefter, organisering av minnestund, bestilling av blomster, etc.

 

I utlandet

Vi har døgnvakt og er alltid tilgjengelig på telefon +47 76 20 20 40 / +47 997 77 628 for hjelp og rådgivning.

Ved dødsfall i utlandet er det viktig å undersøke om avdøde hadde reiseforsikring i forhold til kostnadene ved hjemtransport. Ta kontakt med avdødes forsikringsselskap og det lokale konsulat eller ambassaden i det respektive landet. Dette er viktig, da det ofte kan være svært store prisforskjeller i forhold til transport hjem til Norge. Har ikke vedkommende “reiseforsikring” må som regel transportkostnadene til Norge dekkes av de pårørende. Konsulatet eller ambassaden vil kunne anbefale et seriøst begravelsesbyrå med erfaring i hjemsendelse av utenlandske statsborgere fra sitt hjemland. Vi vil i samarbeid med dere og begravelsesbyrået i landet der dødsfallet skjedde, få fraktet avdøde hjem på best mulig måte. Utenriksdepartementet kan også bistå med informasjon rundt denne prosessen på deres nettsider.

 

Andre tilfeller

Dersom et dødsfall har skjedd under spesielle omstendighet som f.eks ved selvmord, drukning, trafikkulykke eller andre unaturlige årsaker er det kanskje spesielt viktig for deg som pårørende å vite at hos oss vil både du og avdøde bli håndtert på en ydmyk, verdig og respektfull måte. Samtidig er det også viktig at prosessen rundt dødsfallet blir riktig håndtert av de instansene som skal involveres, som politi, ambulanse, brann, forsikring, dykkerteam, ambassade, kriseteam el. lignende. Du er alltid velkommen til å ringe oss for råd og veiledning. Vi har døgnvakt og kan rykke ut når som helst for å bistå med vår kompetanse og hjelp.

Det viktigste vil alltid være å få involvert nødetater og lege først. Vi vil kunne hjelpe, veilede og støtte deg i prosessen videre og sørge for at du som pårørende vil få all den hjelp du ønsker og har krav på. Vi hjelper deg også med alt det praktiske i forhold til visning av den avdøde, planlegging og gjennomføring av begravelse, skifte, utfylling av offentlige dokumenter, etc.